Cenovnik

 

Obuka praktičnog dela “B” kategorija 48.000,00 Dinara
Teorijska obuka “B” kategorija 13.300,00 Dinara
Ukupno 61.300,00 Dinara
   
Prijava praktičnog ispita “B” kategorija 4.800,00 Dinara
Prijava teorijskog ispita “B” kategorija 4.800,00 Dinara
Ukupno 9.600,00 Dinara
   
Obuka praktičnog dela po času “B” kategorija 1.200,00 Dinara
Teorijska obuka po času dela “B” kategorija 330,00 Dinara
Dodatni praktični čas “B” kategorija 1.200,00 Dinara
Dodatni teorijski čas “B” kategorija 500,00 Dinara
Dopunski praktični čas “B” kategorija 1.200,00 Dinara
Dopunski teorijski čas “B” kategorija 330,00 Dinara