Cenovnik

*CENA OBUKE*

 

Naši budući polaznici imaju GRATIS LEKARSKO UVERENjE I PRVU POMOĆ od 1.11.2022.GODINE. AKCIJA TRAJE DO 30.11.2022.GODINE.

Obuka praktičnog dela  57.600
Teorijska obuka “B” kategorija 16.000
Prijava praktičnog ispita “B” kategorija   5.000
Prijava teorijskog ispita “B” kategorija   4.500  
Ukupno 83.100
 

CENA DODATNIH ČASOVA (POJEDINAČNO) 

 
Obuka praktičnog dela po času “B” kategorija 1.440
Teorijska obuka po času dela “B” kategorija    400
Dodatni praktični čas “B” kategorija 1.440
Dodatni teorijski čas “B” kategorija    400
Dopunski praktični čas “B” kategorija 1.440
Dopunski teorijski čas “B” kategorija    400