Cenovnik

*CENA OBUKE*

 
Obuka praktičnog dela  54.000
Teorijska obuka “B” kategorija 18.000
Prijava praktičnog ispita “B” kategorija   5.000
Prijava teorijskog ispita “B” kategorija   4.500  
Ukupno 81.500
 

CENA DODATNIH ČASOVA (POJEDINAČNO) 

 
Obuka praktičnog dela po času “B” kategorija 1.350
Teorijska obuka po času dela “B” kategorija    450
Dodatni praktični čas “B” kategorija 1.600
Dodatni teorijski čas “B” kategorija    450
Dopunski praktični čas “B” kategorija 1.600
Dopunski teorijski čas “B” kategorija    450