Cenovnik

Poštovani polaznici ko se prijavi od 1.10.2021. do 30.10.2021. dobija besplatno:

  • polaganje prve pomoći
  • i lekarsko uverenje

U  prijatnom ambijentu naše škole i uz pomoć stručnog lekarskog osoblja dobijate u jednom danu oba uverenja.

*CENA OBUKE*

Obuka praktičnog dela “B” kategorija

 

48.000

Teorijska obuka “B” kategorija 13.300
Prijava praktičnog ispita “B” kategorija   4.800
Prijava teorijskog ispita “B” kategorija   4.800  
Ukupno 70.900
 

CENA DODATNIH ČASOVA (POJEDINAČNO) 

 
Obuka praktičnog dela po času “B” kategorija 1.200
Teorijska obuka po času dela “B” kategorija    330
Dodatni praktični čas “B” kategorija 1.200
Dodatni teorijski čas “B” kategorija    500
Dopunski praktični čas “B” kategorija 1.200
Dopunski teorijski čas “B” kategorija    330